Main Page Sitemap

Vervaldatum op de factuur


vervaldatum op de factuur

Bovendien hebben wij het recht onze leveringen te staken of de transactie die aan de gang is voor de restrende levering te staken.
6.3 Voor langlopende opleidingen (15 sessies en meer) dient de annulering door de Klant schriftelijk te gebeuren (per brief of e-mail) en is slechts mogelijk tot en met de vierde lesdag. .
Elk geschil dat betrekking heeft op de interpretatie of de uitvoering van onderhavig contract behoort tot de bevoegheid van de rechtbanken te Brussel.Elke leveringlager dan 125,00.4.4 Indien een gedeelte van of de volledige koopprijs wordt betaald door de werkgever of zelfstandig ondernemer kan de betaling niet gecombineerd worden met opleidingscheques van de werknemer.De bvba blue pepper zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden die voortvloeit uit een schlechte bewaring van het product na de levering.We shall not accepted any liability for any omission in the performance of the order.Een gay seks date offerte op welke wijze dan ook door of namens SL gedaan, is vrijblijvend.Wanneer u een periode van 30 dagen netto bieden, moet de klant betalen binnen 30 dagen, niet een maand.Ben je lid van V VN en/of sta je ingeschreven in het Kwaliteitsregister V V en betaal je deze kosten zelf?Dit dient gemeld te worden via e-mail vór de start van de opleiding.If an order is cancelled on the day of the delivery, a penalty of 100 shall be payable.SL zal derhalve geen persoonlijke gegevens overmaken aan derden voor commerciële of andere doeleinden die geen betrekking hebben op de opleiding.2.5 Indien de Klant haar verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat zij deze niet zal nakomen, is SL gerechtigd afgeleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij Klant of derden die de zaak voor de wederpartij houden op te halen.6.6 De Klant die bij SL diensten heeft besteld, zoals.m.In de gevallen waarin de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties van toepassing is en zou primeren op deze voorwaarden, worden de in deze wet vermelde percentages en intresten toegepast.Om dit soort betalingstermijn van een factuur schrijven, kiest u een korting bedrag en het aantal dagen.
Artikel 3 : aansprakelijkheid klachten.1 Indien er een waarborg of garantie wordt verleend op verkochte goederen, wordt deze uitdrukkelijk op de factuur vermeld.Indien het bedrag van de factuur niet volledig wordt vereffend lokale meisjes voor sex binnen de gestelde termijn zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 1 per maand worden aangerekend op het verschuldigde bedrag, alsook een forfaitaire vergoeding van 15 op het factuurbedrag als schadebeding, met.Een eventuele Vertraging bij de levering geeft aan de koper niet het recht tot toekenning van schade en intresten of betaling van vergoeding.Artikel 9 : diverse bepalingen.1 De Klant dient SL onverwijld elke adreswijziging ter kennis te brengen.Een gemeenschappelijke reeks voorwaarden van betaling vraagt betaling in 30 dagen en het is geschreven: n/30.De Klant machtigt SL onherroepelijk de zaken ter plaatse te inspecteren.In order to be admissible, any complaint should be made on the delivery note at the time of reception and before thedeparture of our employees ; it should be confirmed in writing within five days of the delivery.Na goedkeuring van de inschrijving door onze administratie ontvangt de Klant een betalingsverzoek (per email).
In geval van betwisting is enkel de rechtbank van Brussel bevoegd deze te beoordelen.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap