Main Page Sitemap

Preferente aandelen vervaldatum


preferente aandelen vervaldatum

De afstoting van de (directe of indirecte) deelneming van Dexia in Dexia Israel binnen twaalf maanden nà een ontmoet sexy dames definitieve en in kracht van gewijsde gegane uitspraak over de verschillende rechtsgedingen tegen Dexia Israel en haar aandeelhouder DCL.
Uiteindelijk werd beslist het fiscaal voordeel te onthechten van het aandeel, en apart verhandelbaar te maken.
Sector Risks: opvolging risicos (Fermat Bâle II).(587) Ten slotte hebben de Belgische autoriteiten toegezegd dat DBB/Belfius het feit dat zij door de Belgische Staat wordt ondersteund, commercieel niet zal uitspelen.De werklast voor deze werkzaamheden wordt voor ieder pakket geraamd op 500 mandagen voor het creëren van interfaces en 500 mandagen voor het algemene testen, of in totaal 4 000 mandagen voor alle pakketten samen.Binnen die context hebben de Franse banken toegezegd om hun uitstaande kredieten aan de publieke sector (die zowel decentrale overheden als publieke zorginstellingen omvat) in 2012 te handhaven (of een kredietproductie in een ordegrootte van 9 tot 10 miljard EUR).(179) Onderstaande tabel bevat een raming van het bedrag van het aanbod van de verschillende financiële instellingen voor de decentrale publieke sector in ruime zin (decentrale overheden, zorginstellingen en woningcorporaties).(344) Dexia voert aan dat de onderneming dankzij haar herkapitalisatie door de Franse en de Belgische Staat voor 5,5 miljard EUR de prudentiële ratios beste sex dating site 2016 van de entiteiten van de Dexia-groep zal kunnen handhaven (75).Die kapitaalsverhoging diende om de dividenden veilig te stellen en gebeurde onder druk van de regering.De activa die Dexia houdt zouden namelijk een gemiddelde gewogen marge van 25-75 basispunten boven driemaands Euribor opleveren.(149) Het kapitaal en de stemrechten bij La Poste zijn voor 77,1 in handen van de Staat en voor 22,9 van CDC (stand per.4.2012).Een deel van de uitstaande bedragen op de balans van DMA valt echter niet onder die activiteiten.Door Dexia aan NEC geleverde prestaties Het voorstel is dat Dexia de dienstverlening aan de NEC/DMA-structuur volledig stopzet.De onafhankelijke deskundige kan de Commissie vragen een ander tijdschema te hanteren, indien door de operationele werkdruk het tijdschema voor het indienen van de rapport niet haalbaar.C) Wat betreft de deelname van de preferente aandelen in de verliezen, zullen, zoals aangegeven in het plan voor een gecontroleerde afwikkeling, de preferente aandelen geheel of ten dele hun voorkeursrechten verliezen indien de wettelijke ratios van Dexia bepaalde drempels onderschrijden.Dexia pakt in commerciële advertenties tegenover derden niet uit met haar status van bank die een garantie of andere steun van de Staten geniet ten behoeve van bepaalde van haar verplichtingen, afgezien van derden begunstigden in de zin van de waarborgovereenkomst, en maakt geen gebruik.(2 belgië, Frankrijk en Luxemburg (hierna tezamen de betrokken lidstaten genoemd) hebben op, onderscheidenlijk, 16, 17 en 18 februari 2009 een eerste plan voor de herstructurering van Dexia aangemeld.
(312) Daarbij dient te worden aangetekend dat de Dexia-groep geen ELA meer via DBB/Belfius heeft gekregen sinds die entiteit op de Belgische Staat is verkocht.(169) Voorts is, op basis van de gegevens die eind 2011 bekend waren, een simulatie uitgevoerd om een inschatting te maken van de kredietbehoeften van de publieke sector, gebruikmakend van twee scenarios waarbij wordt gerekend met verschillende mogelijkheden van decentrale overheden om op de gewone.Met de overname van DBB/Belfius kon een zwaar verlies aan vertrouwen van het publiek worden voorkomen, met name gelet op de risicos van een bank-run, geslacht dader register 76108 die dan weer een zware verstoring van het volledige bancaire bestel had veroorzaakt, zowel op Belgisch als op Europees niveau.De prijs van de afstoting is én euro.Alleen de aankoop van de swaption door de cliënt is toegestaan.(211) Het gedeelte van de balans van DMA (van naar raming 20-40 miljard EUR per 30 september 2012) dat niet overeenstemt met de bestaande leningen aan Franse decentrale overheden en publieke zorginstellingen, zal worden afgebouwd.
(522) De Commissie concludeert derhalve dat de overname door de Franse Staat, CDC en La Banque Postale van de aandelen-DMA tegen de zo-even beschreven voorwaarden staatssteun ten faveure van DMA vormt.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap